Ηλεκτρονική

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

Αγγελική Αραπογιάννη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

Σπουδές 
 • Πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973)
 • Κάτοχος των Μεταπτυχιακών Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (1975) και Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (1976)
 • Διδάκτωρ του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983)
 
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
 

2011 - Σήμερα: Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

2002 - 2011: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1989 - 2002: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1988 - 1989: Επίκουρη Καθηγήτρια Οπτικοηλεκτρονικής του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

1983 - 1988: Λέκτορας του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

1974 – 1983: Βοηθός του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Επιπλέον Πληροφορίες

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Εισαγωγή στους ημιαγωγούς (ενδογενείς ημιαγωγοί, ημιαγωγοί τύπου-n και τύπου-p, η επαφή pn, πόλωση της επαφής pn, χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της επαφής pn, η δίοδος pn).

 

Εφαρμογές της διόδου (ανορθωτές  - ημιανόρθωση - πλήρης ανόρθωση, φίλτρα διήθησης, περιοριστής, ψαλιδιστής, πολλαπλασιαστές τάσης).

 

Δίοδοι ειδικού σκοπού (δίοδος Zener και εφαρμογές, δίοδος Varactor, οπτικές δίοδοι, άλλοι τύποι διόδων).

 

Διπολικά τρανζίστορ επαφής (BJT) (η δομή του τρανζίστορ, η βασική λειτουργία του τρανζίστορ, οι χαρακτηριστικές και οι παράμετροι του τρανζίστορ, το τρανζίστορ σαν ενισχυτής, το τρανζίστορ σαν διακόπτης, λογικές πύλες).

 

Κυκλώματα πόλωσης των τρανζίστορ (το DC σημείο λειτουργίας, πόλωση της Βάσης, πόλωση του Εκπομπού, πόλωση με διαιρέτη τάσης, πόλωση με ανασύζευξη από τον Συλλέκτη).

 

Διπολικοί ενισχυτές μικρού σήματος (η λειτουργία μικρού σήματος του ενισχυτή, ισοδύναμα κυκλώματα μικρού σήματος (AC) του τρανζίστορ, ενισχυτής κοινού εκπομπού, ενισχυτής κοινού συλλέκτη, ενισχυτής κοινής βάσης). 

 

Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών (βασικές έννοιες, απόκριση του ενισχυτή στις χαμηλές συχνότητες, απόκριση του ενισχυτή στις υψηλές συχνότητες).

 

Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) (το FET επαφής-JFET, οι χαρακτηριστικές και οι παράμετροι του JFET, πόλωση του JFET, το FET Μετάλλου-Οξειδίου-Ημιαγωγού-MOSFET, οι χαρακτηριστικές και οι παράμετροι του MOSFET, η πόλωση του MOSFET).

 

Ενισχυτές FET μικρού σήματος (η λειτουργία του ενισχυτή μικρού σήματος με FET, ενίσχυση με FET, ενισχυτές κοινής Πηγής, ενισχυτές κοινής Εκροής, ενισχυτές κοινής Πύλης, απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών FET).

 

Thyristors και άλλες διατάξεις (η δίοδος Shockley, SCR  και εφαρμογές, ο διακόπτης SCR, Diac και Triac, Unijunction transistor, φωτοτρανζίστορ, LASCR).

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες των ηλεκτρονικών διατάξεων ημιαγωγών καθώς και με τη συμπεριφορά τους και τη λειτουργία τους μέσα στα κυκλώματα.
 • Η ανάλυση και μελέτη απλών κυκλωμάτων τα οποία αποτελούν τη βάση για συνθετότερα κυκλώματα και συστήματα.
 • Η σύνδεση των διατάξεων με τα συστήματα πάνω στα οποία στηρίζεται η σύγχρονη τεχνολογία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
 • Η χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 • Η προετοιμασία για τη μελέτη της τεχνολογίας και της σχεδίασης των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων. 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 

 • Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Sedra/Smith, Παπασωτηρίου, ISBN 978-960-7182-60-9
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, Γ. Τόμπρα, Δίαυλος, ISBN 960-531-192-5, ISBN-13 978-960-531-192-6
 • Θεωρητικό και Πειραματικό Σύγγραμμα Εργαστηρίου, Α. Αραπογιάννη

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία- κείμενα (Text/books)

 • Συγγράμματα
  • «Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα», Sedra/Smith, Παπασωτηρίου: Βασικό σύγγραμμα Ηλεκτρονικής
  • «Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική», Γ. Τόμπρα, ΔΙΑΥΛΟΣ: Βασικό σύγγραμμα Ηλεκτρονικής
  • «Ηλεκτρονικά Ι και ΙΙ», Ι. Χαριτάντη, ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ: Συμπληρωματικό σύγγραμμα
  • «Μαθήματα Ηλεκτρονικής», Κ. Καρούμπαλου, Γ. Φιλοκύπρου : «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» σύγγραμμα Ηλεκτρονικής
  • Σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεων Εργαστηρίου: Το θεωρητικό υπόβαθρο και το πρακτικό εγχειρίδιο για την πραγματοποίηση του εργαστηριακού κύκλου και την πρακτική κατανόηση του μαθήματος
 • Βιβλιογραφία
  • “Electronics”, A.R. Hambley, Prentice Hall
  • “Electronic Circuits, Analysis, Simulation and Design”, N.R. Malik, Prentice Hall
  • “Fundamentals of Microelectronics”, B. Razavi, Wiley
  • “Microelectronic Circuit Design”, R. Jaeger, T. Blalock, McGraw Hill.
  • “SPICE”, G. Rpberts, A. Sedra, Oxford University Press.
 • Online readings:
 • Πηγές στο Διαδίκτυο 
 • Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος.
  • «Ανθεκτικές διατάξεις MOS και κυκλώματα μνήμης υπό την επίδραση ακτινοβολίας» Ι. Κοντογιαννόπουλος, Διπλωματική Εργασία 2010.
  • «Ανοιχτοκυκλώματα γραμμών αλληλοσύδεσης σε τεχνολογία CMOS» Δ. Λουκίσσας, Διπλωματική Εργασία, 2012.
  • «Μελέτη ανίχνευσης σφαλμάτων σε ενισχυτή χαμηλού θορύβου με μετατροπή του σε ταλαντωτή επαγωγικής σύζευξης», Α. Παπαθανασίου, Πτυχιακή Εργασία, 2012.
 • Άλλα σχετικά ανοικτά μαθήματα άλλων ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού:
  • https://6002x.mitx.mit.edu/ μαθήματα βασικών Ηλεκτρονικών μέσω διαδικτύου του Πανεπιστημίου ΜΙΤ.
 • Άρθρα (Articles)
  • “The transistor: 50 glorious years and where we are going”, W. F. Brinkman, IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest, 1997.
  • “The fundamental limit on binary switching energy for terascale integration (TSI)”, IEEE Journal of Solid-State Circuits, October 2000.
 • Ταινίες (Films): 

 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και πιθανή προετοιμασία για παρακολούθηση του μαθήματος:

Σχετικά μαθήματα 

Οργάνωση Μαθήματος 

 • Ώρες γραφείου: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 12:00 – 14:00
 • Διαλέξεις: 2 φορές την εβδομάδα, από 2 ώρες για 13 εβδομάδες
 • Φροντιστήριο: 1 φορά την εβδομάδα, 1 ώρα
 • Εργαστήρια: 2 ώρες την εβδομάδα για 10 εβδομάδες

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 

 • Διδασκαλία από καθ’ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.
 • Εργαστήριο

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Εξετάσεις
 • Εργασίες

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου 

Αγγελική Αραπογιάννη Καθηγήτρια, Γιώργος Θεοφάνους τεχνικός και διδακτικός συνεργάτης του εργαστηρίου

Ευχαριστίες 

Τον Μάρκο Μολυμπάκη συνταξιούχο Επίκουρο Καθηγητή και τον Πέτρο Βαφιά συνταξιούχο Ε.Ε.Δι.Π. για την συμβολή τους στην  αρχική οργάνωση του μαθήματος και του εργαστηρίου και την συγγραφή των συγγραμμάτων του εργαστηρίου.

Τον Γιώργο Θεοφάνους για τον εμπλουτισμό και την επίβλεψη του εργαστηρίου.